Dora, kompetencija, kūrybiškumas – gimnazijos bendruomenės vertybės. Demokratijos, pagarbos ir pagalbos principais gimnazijoje grindžiami tarpusavio santykiai. Tai realizuoti padeda aktyviai veikiančios savivaldos institucijos. 2005 metais gimnazijos taryba  buvo pripažinta geriausia Kauno mieste – mokinių savivaldų konkurse laimėjo pirmąją vietą. „Aušros“ gimnazija per savo veiklos metus  išleido gausų būrį gimnazistų. Jie paliko pėdsakus mokyklos istorijoje, suformavo  tradicijas, kurios išsaugojo geriausią ilgų veiklos metų patirtį. Kasmet prie gimnazijos vestibiulyje atstatytos paminklinės lentos, skirtos pagerbti už Tėvynės laisvę žuvusiems savanoriams, arba prie Aleksote pastatyto kryžiaus, saugančio gimnazistų, žuvusių už Lietuvos Nepriklausomybę, atminimą, padedamos gėlės. Taip pagerbiami mokiniai, kurių vardai ir pavardės tapo krašto istorija, kurie išėjo į amžinybę, bet savo gyvenimo pavyzdžiais įžiebė kitoms kartoms laisvės viltį.

Viena gražiausių gimnazijos  tradicijų – suburti į susitikimo šventes po platųjį pasaulį pasklidusius mokinius. Į susitikimus, poeto J.Aisčio žodžiais tariant, „susieiti po daugel metų“ ir apžvelgti mokyklos bei savo nueitą kelią susirenka įvairių kartų žmonės. Dažnai jie apsilanko mokykloje būreliais ar pavieniui, tačiau gimnazija organizuoja ir didžiules šventes, kai kviečiami visi „Aušroje“ mokęsi mokiniai. Gimnazijoje jau atšvęstos 75, 80 ir 90 laidų susitikimo šventės, per kurias mokykloje viešėjo gausus būrys buvusių mokinių.

1995 m. gimnazijoje pirmą kartą buvo surengta Kūrybinių darbų savaitė, iš karto tapusi labai populiari, nes atitiko gimnazistų ir visuomenės poreikius: ugdyti mokinių kūrybinę iniciatyvą, formuoti jų mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius, skatinti įdomias idėjas. Iki 2007 metų kūrybinė savaitė vyko  kovo mėnesio pradžioje, o vėliau – gruodžio mėnesio gale. Mokiniai, pasirinkę dominančią temą, atlieka parengiamuosius darbus: skaito literatūrą, sistemina reikalingą medžiagą, konsultuojasi su vadovais ir jiems pristato tezes ar juodraštinius darbų variantus. Vadovai autorius konsultuoja, aptaria privalumus ir trūkumus. Kūrybinių darbų pasirinkimo spektras labai platus. Menus mėgstantys mokiniai gali rinktis tapybos, grafikos, batikos, skulptūros, darbus; mėgstantys literatūrą – referatus apie mitologiją, literatūros kūrinius; mokiniai, turintys polinkį užsienio kalboms, pasirenka lingvistines temas arba darbus apie šalių, kurių kalbą mokosi, istoriją ar kultūrą. Tradiciškai gausu temų, susijusių su gimnazija – apie jos istoriją, buvusius mokinius, dirbančius ir buvusius mokytojus. Tokie darbai praturtina gimnazijos muziejaus fondus, papildo nauja ir įdomia medžiaga kabinetus, naudingi pamokoms ir klasės valandėlėms.

„Aušroje“ gausu tradicijų ir švenčių: iškilmingai sutinkama Mokslo ir žinių šventė, gimnazistų inauguracija, Mokytojų diena, šimtadienis, kūrybinės savaitės, paskutinis skambutis, išleistuvės, susitikimai su  įžymiais žmonėmis, rengiamos kelionės ir ekskursijos. Pilna  šurmulio gimnazija valstybinių švenčių dienomis – Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, susikaupusi – Sausio13-ąją.                        

Šimtadienis – ypatingai graži mokyklinė šventė, gimusi mūsų gimnazijoje. 1926 metais 8a klasėje per istorijos pamoką buvo analizuojama Napoleono epocha. Inspektorius P. Spudas aiškino apie imperatoriaus pabėgimą iš Elbos salos ir po to 100 dienų trukusį jo valdymą. Išradingiems gimnazistams kilo idėja tai pritaikyti mokinių gyvenime: iškilmingai atšvęsti likusias 100 dienų mokykloje. Idėja pasklido po visą Lietuvą ir švenčiama iki šiol. Mokytojai šią dieną turi dar vieną progą atidžiai pasižiūrėti į tuos, kurie jau gretai paliks gimnaziją, o mokiniai ieško galimybių parodyti, ko išmoko per dvylika mokslo metų ir kokius talentus pavyko išugdyti. Išleistuvių tradicijos per šį laikmetį gerokai pasikeitė. Valstybiniai egzaminai, kurių rezultatai pasiekia mokinius daug vėliau nei tai atsitikdavo anksčiau, pakeitė šventimo tradicijas. Šiuolaikiniai abiturientai po iškilmingo akto  jas švenčia už gimnazijos ribų: išeina pasitikti naujo studentiško gyvenimo…

Mokiniai labai laukia ir pramoginių švenčių, per kurias gali atsipalaiduoti, pasiausti, atgauti jėgas: Avangardo šou, Šokio šventė, Metų geriausiųjų apdovanojimai, Sveikatingumo ir Sporto dienos, dizaino šventė „Modernus ruduo“. „Aušrokai“ turi originalių, tik jiems būdingų švenčių. Kai kurios jų susijusios su gimnazijos vardu, o kitos susietos su dailiniu ugdymu. Kovo mėnuo  gimnazijai yra svarbus ir reikšmingas: 1923 m. kovo mėnesį jai buvo suteiktas „Aušros“ vardas. Šia proga gimnazistų taryba kovo 15 – 19 dienomis rengia šventę, skirtą „Aušros“ vardui paminėti. Suplanuojami renginiai visai savaitei, o jos pabaigoje vyksta visų laukiamas  žymus renginys –  „Aušrovizijos“ dainos konkursas.

Dailės mokytojų darbų parodos – įprastas reiškinys „Aušros“ gimnazijoje. Dailės mokytojai R.Pranskūnas, Z.Andrulytė nuolatos  savo kūrybos darbais paįvairina gimnazijos interjerą. Eksponatus   aptaria  kolegos, mokiniai, kiti mokyklos darbuotojai. Dailės darbų parodomis „aušrokus“ pradžiugina ir gimnazistai. Šios parodos tampa  šventėmis visai gimnazijos bendruomenei. Renginiai ir šventės kuria gimnazijos  mikroklimatą ir tradicijas, kurios gimsta naujos arba perimamos karta iš kartos, saugant svarbias visuomenei dvasines ir kultūrines vertybes.

Uždaryti Meniu