Kauno Aušros” gimnazija – pirmoji lietuviška gimnazija Kaune. Ji įkurta 1915 m. Prof. P.Dovydaitis, Nepriklausomybės Akto signataras, tapo pirmosios gimnazijos direktoriumi (1916-1922 m.). 1923 m. švenčiant pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ 40 metų jubiliejų, gimnazija pavadinta „Aušros“ vardu. Vadovavimą perėmė kitas Nepriklausomybės Akto signataras – prof. M.Biržiška. Per gyvavimo laikotarpį net aštuonis kartus keitėsi gimnazijos pavadinimas.

Gimnazijos direktoriai*:

P.Dovydaitis (1916-1922 m.) dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, visuotinę istoriją ir filosofijos propedeutiką;

M.Biržiška (1922-1930 m.) dėstė lietuvių literatūrą aukštesnėms klasėms;

M.Krikščiūnas (1931-1940 m.) dėstė matematika;

F.Treigis (1941 – 1948 m.) dėstė matematiką;

B.Bučinskas (1948 – 1949 m.) dėstė istoriją, logiką;

J.Bačiulis (1954 – 1962 m.) dėstė žurnalistiką, meno saviveiklą, užklasinę veiklą;

B.Gagienė (1962 – 1968 m.) dėstė lietuvių kalbą;

V.Baltrušaitis (1968 – 1979 m.) dėstė kūno kultūrą, civilinę gynybą;

A.Berukštis (1979 – 1986 m.) dėstė kūno kultūrą;

B.Valungevičienė (1986 – 2015 m.) dėstė biologiją.

* paminėti direktoriavę ilgiau nei vienerius metus.

Gimnazijoje mokėsi ir ją baigė daug įžymių Lietuvos žmonių. Tai:

Politikai: V.Adamkus, V.Landsbergis, A.Sakalas, K.Bobelis;

Menininkai: K.Kaveckas, E.Kaniava, R.Geniušas, Ch.Potašinskas, G.Padegimas,L.Zelčius, A.Žekas, J.Gricius, V.Žalakevičius, R.Verba, J.Aistis,A.Churginas, V.Bložė, A.Miškinis, R.Antinis, G.Kalpokas;

Mokslininkai: K.Avižonis, S.Sužiedėlis, E.Gudavičius, A.Žukauskas ir kt.;

Visuomenės veikėjai ir rezistentai: S.Žymantas, J.Lukša–Daumantas, J.Krikščiūnas–Jankis, K.Vieverskis.

Gimnazijoje dirbo daug žymių pedagogų: A.Kaunas, K.Kepalas, J.Mašiotas, M.Durys-Durickas, A.Asevičiūtė, P.Spudas, K.Avižonis, J.Švedas, J.Banaitienė, G.Chmieliauskienė, J.Strazdienė.

1988 m. rudenį 70-ties laidų susitikime kilo mintis grąžinti mokyklai „Aušros“ vardą.
1989 m. kovo 23 d. mokyklai buvo grąžintas „Aušros“ vardas. Pasikeitė ne tik mokyklos pavadinimas, bet ir mokymo programos turinys. Imta galvoti ir apie gimnazijos statuso susigrąžinimą.
1995 m. pavasarį Kauno Švietimo skyrius leido, o Švietimo ministerija suteikė Kauno „Aušros“ vidurinei mokyklai vidurinės mokyklos su gimnazijos klasėmis statusą.
1998 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija suteikė Kauno „Aušros“ vidurinei mokyklai gimnazijos statusą.
2005 m. rugsėjo 9 d. įvyko IV-asis aušrokų suvažiavimas, minint Kauno „Aušros“ gimnazijos 90-ies metų jubiliejų.
Uždaryti Meniu